Inspirationsguide för lärare

Klicka här för att ladda ner vår inspirationsguide i pdf-format.


Skärmavbild 2017-12-02 kl. 18.00.45Ur inspirationsguiden:

Vi som har skrivit Lovis Ansjovis och jorden hoppas att boken – förutom att ge en god läsupplevelse – också ska kunna inspirera pedagoger (framförallt i år f-3 och förskola) runtom i landet. Eftersom utrymmet i en bilderbok är så begränsat ville vi också ge mer inspiration till hur man kan arbeta med hållbarhet i skolan och förskolan och det är bakgrunden till den här inspirationsguiden.

Att jobba med hållbarhet är ju något som alla skolor ska göra – det ingår i läroplanen:

”Genom ett miljöperspektiv får de [eleverna] möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”

Och i förskolans läroplan står det att:

”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.”

Däremot finns det förstås en massa olika sätt att jobba med hållbarhet och inget är rätt eller fel. Man kan låta hållbarhetsperspektivet genomsyra all verksamhet eller stora delar av den. Man kan göra längre projekt (enskilda avdelningar/klasser eller hela förskolan/skolan gemensamt). Man kan göra kortare projekt, exempelvis varje termin eller varje år. I skolans värld kan man jobba med hållbarhet i ett ämne i taget eller ämnesövergripande, teoretiskt och praktiskt. Ja, det finns helt enkelt oändligt många sätt att ta sig an den här viktiga frågan.

I guiden vill vi dels tipsa om massa tips på aktiviteter, länkar, böcker, filmer och musik som kan vara användbara, dels ge bra exempel hur olika förskolor och skolor runtom i Sverige har jobbat med hållbarhet. Vi vill också tipsa om att Universitets- och högskolerådets verksamhet Den globala skolan anordnar fortbildning om hållbar utveckling för skolpersonal. Läs mer om detta här.

Inspirationsguiden uppdateras kontinuerligt med nya tips och exempel. Vill du dela med dig av tips som vi inte har nämnt här? Har ni gjort något projekt på er förskola/skola som ni vill dela med er av? Skriv till oss (lovisansjovisvarld@gmail.com) så tar vi med det!


Klicka här för att ladda ner vår inspirationsguide i pdf-format.